COURSE - Hearts & Minds International Education

COURSE

NEW ZEALAND

Hamilton Boys′ High School

Location: Hamilton, เกาะเหนือ

Type: รัฐบาล- ชายล้วน

Qualification: NCEA, CIE

Year: Year 9-13

Accommodation: หอพัก/โฮมสเตย์

Website: www.hbhs.school.nz/

 

Hamilton Boys′ High School เป็นโรงเรียนชายล้วนของรัฐบาลที่ได้ชื่อว่า มีวิชาการที่แข็งแกร่งที่สุดโรงหนึ่งของนิวซีแลนด์ โรงเรียนตั้งอยู่ที่เมือง Hamilton ซึ่งห่างจากออคแลนด์ประมาณ 2 ชม.ขับรถ จากโรงเรียนเดินเข้าตัวเมือง Hamilton ใช้เวลาเพียง 10 นาที นักเรียนของโรงเรียนมีผลการเรียนดีเด่น กีฬาเป็นเลิศ โรงเรียนมีนักเรียนราว 2200 คนเป็นนักเรียนต่างชาติ 75 คน นักเรียนต่างชาติสามารถเลือกพักกับโฮมสเตย์หรือหอพักของโรงเรียนก็ได้ แต่หอพักมีเพียง 150 เตียง ดังนั้น นักเรียนที่อยากเข้าอยู่ในหอพัก ต้องสมัครล่วงหน้าเป็นเวลานานจึงจะได้คิว โรงเรียนเปิดสอนหลักสูตรนิวซีแลนด์คือ NCEA และยังมีหลักสูตรอังกฤษ คือ Cambridge Exams อีกทั้งมีชั้นติวเตรียมสอบ IELTS preparation ให้นักเรียนอีกด้วย โรงเรียนโดดเด่นในวิชา Outdoor Education ที่ช่วยเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตให้กับนักเรียน รวมถึงมีโปรแกรม International Rugby สำหรับนักเรียนที่สนใจกีฬารักบี้ ทีมของโรงเรียนติดอันดับ Top 4 ของการแข่งขันรักบี้ระดับมัธยมอยู่อย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่โรงเรียนวชิราวุธเลือกให้เป็นโรงเรียนแลกเปลี่ยนที่ทางวชิราวุธส่งนักเรียนมาเรียนเป็นประจำทุกปี

ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

John McGlashan College

 

อ่านต่อ

AUT INTERNATIONAL HOUSE

อ่านต่อ

St Lawrence College

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ