COURSE - Hearts & Minds International Education

COURSE

NEW ZEALAND

Wellington Institute of Technology

เป็นสถาบันโพลีเทคที่มีชื่อเสียงมายาวนาน ตั้งอยู่เมือง Wellington ซึ่งเป็น เมืองหลวงจากนิวซีแลนด์ สามารถเดินทางได้โดยการบินไทยไปลงที่ Auckland แล้วต่อเครื่องมา Wellington Weltec เป็นหนึ่ง ในโพลีเทคเพียงไม่กี่แห่งในนิวซีแลนด์ที่เปิดสอนถึงหลักสูตรปริญญาตรีและโท สถาบันเปิดสอนหลักสูตรมากกว่า 150 หลักสูตรและมีอุปกรณ์ เครื่องมีการสอนที่ครบครัน นอกจากนี้หลักสูตร Bachelor of Hospitality Management ของที่นี้ยังได้รับ รางวัลมาหลายปีอีกด้วย ปัจจุบันมีนร.ประมาณ 8,800 คน ในนั้นมีนักเรียนต่างชาติราว 650 คน

Campus สถาบัน

Petone Main Campus
Wellington Hospitality Campus
Wellington Church St Campus
Auckland Wakefield St Campus
Christchurch Campus

หลักสูตรสถาบัน
https://www.weltec.ac.nz/INTERNATIONALSTUDENTS/TopProgrammes/tabid/1070/Default.aspx

วิดิโอสถาบัน

ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

Bournemouth University

อ่านต่อ

John McGlashan College

 

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ