หลักสูตร - Hearts & Minds International Education

หลักสูตร - มหาวิทยาลัย

นิวซีแลนด์

มหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์มีมหาวิทยาลัยทั้งหมด 8 แห่งซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลทั้งหมด เปิดสอนตั้งแต่ระดับ Certificate, Diploma, ปริญญาตรี- ปริญญาเอก 

The University of Auckland

          

 The University of Waikato

Victoria University of Wellington

University of Canterbury

Lincoln University

Massey University

AUT University

 

 

The University of Auckland

University of Otago

คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept