ข้อมูล NZ - Hearts & Minds International Education

ข้อมูล NZ - วีซ่า

นิวซีแลนด์

วีซ่า

สำหรับนักเรียนที่ต้องการไปศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ต้องยื่นขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศนิวซีแลนด์ โดยวีซ่าสำหรับการไปศึกษาต่อมี 2 ประเภทขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ลงทะเบียนเรียน

1. วีซ่านักเรียน (Student Visa)

วีซ่านักเรียนใช้สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป โดยสามารถยื่นขอวีซ่านักเรียนได้ตามระยะเวลาที่ลงเรียน สามารถยื่นวีซ่าก่อนวันเดินทางได้ 4 เดือนล่วงหน้า โดยใช้เวลาพิจารณาภายใน 25 - 90 วัน อ้างอิงตาม  Processing times for student visas (2019, June) เพราะฉะนั้นนักเรียนที่วางแผนไปเรียนที่นิวซีแลนด์ในช่วงนี้ควรเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน

2. วีซ่านักท่องเที่ยว (Visitor Visa)

วีซ่านักท่องเที่ยวใช้สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรระยะสั้น ระยะเวลาต่ำกว่า12 สัปดาห์ และสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการไปส่งหรือไปเยี่ยมบุตรหลานสามารถยื่นวีซ่าก่อนวันเดินทางได้ 4 เดือนล่วงหน้า โดยใช้เวลาพิจารณาภายใน 18 - 46 วัน อ้างอิงตาม  Processing times for visitor visas (2019, June) เพราะฉะนั้นนักเรียนหรือผู้ปกครองที่วางแผนไปนิวซีแลนด์ในช่วงนี้ควรเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน

 

นักเรียนที่สมัครเรียนกับทาง Hearts & Minds พี่ๆเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ดูแลเรื่องการยื่นวีซ่าให้กับน้องๆ โดยจะชี้แจงรายละเอียดเอกสารการยื่นวีซ่าและขั้นตอนการยื่นให้กับน้องๆทุกคนหลังจากทำเรื่องสมัครเรียนเรียบร้อยแล้ว

 

ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

สาระน่ารู้ของประเทศนิวซีแลนด์

อ่านต่อ

COMPANY PROFILE

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept