ข้อมูล NZ - Hearts & Minds International Education

ข้อมูล NZ - สาระน่ารู้ของประเทศนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์

สาระน่ารู้ของประเทศนิวซีแลนด์
ภูมิประเทศและที่ตั้ง

ประเทศนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ทางซีกโลกใต้ ล้อมรอบด้วยทะเลและมหาสมุทร โดยทางทิศตะวันออกติดมหาสมุทรแปซิฟิกและทางทิศตะวันตกติดทะเลทัสมัน โดยตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกา ทางใต้ของหมู่เกาะฟิจิ และทางตะวันออกของประเทศออสเตรเลีย ลักษณะประเทศเป็นหมู่เกาะประกอบด้วยเกาะ 3 เกาะ คือ เกาะเหนือและเกาะใต้ อีก 1 เกาะเป็นเกาะที่ไม่มีคนอยู่ เป็นวนอุทยานทางน้ำ เรียกว่า สจ๊วตไอแลนด์

ประเทศนิวซีแลนด์ตั้งอยู่ห่างจากเมืองไทยใช้เวลาบินประมาณ 12-15 ชั่วโมง มีพื้นที่ขนาดใกล้เคียงกับประเทศญี่ปุ่น อิตาลี หรืออังกฤษ จึงนับว่าเป็นประเทศที่มีความสงบและความปลอดภัยสูง

 
สภาพภูมิอากาศ

ประเทศนิวซีแลนด์มีภูมิอากาศแบ่งเป็น 4 ฤดู

1) ฤดูร้อน อยู่ในช่วงเดือน ธันวาคม-กุมภาพันธ์ อุณหภูมิประมาณ 20-30 องศาเซลเซียส

กลางวัน เสื้อสวมสบาย กลางคืน แจ็คเก็ตบาง

2) ฤดูใบไม้ร่วง อยู่ในช่วงเดือน มีนาคม-พฤษภาคม อุณหภูมิประมาณ 10-20 องศาเซลเซียส

แจ็คเก็ตหนา ถุงมือ หมวก ถุงเท้า

3) ฤดูหนาว อยู่ในช่วงเดือน มิถุนายน-สิงหาคม อุณหภูมิประมาณ 2-15 องศาเซลเซียส

เสื้อหนาวสวมหัว แจ็คเก็ต หมวก ถุงมือ-เท้า

4) ฤดูใบไม้ผลิ อยู่ในช่วงเดือน กันยายน-พฤศจิกายน อุณหภูมิประมาณ 7-18 องศาเซลเซียส

แจ็คเก็ตหนา หมวก ถุงมือ-เท้า

 
ประชากร

ประเทศนิวซีแลนด์มีประชากรทั้งสิ้นราว 5 ล้านคน รู้จักกันในนามว่า “ชาวกีวี่”  74% ของประชากร เป็นชาวยุโรปที่อพยพมาตั้งถิ่นฐาน เช่น อังกฤษ สก๊อตแลนด์ ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์  14.9 % เป็นชาวเมารี ชนพื้นเมืองของนิวซีแลนด์ 11.8 % เป็นชาวเอเชีย และอีก 7.4 % เป็นชาวโพลีนิเซียนจากเกาะต่างๆซึ่งมักอพยพมาอยู่ตามเมืองใหญ่  ประชากร 3 ใน 4 ของประเทศจะอาศัยอยู่ทางเกาะเหนือ และ 1 ใน 3 ของประชากรนิวซีแลนด์อาศัยอยู่เมือง Auckland

 
เงินตรา

เงินนิวซีแลนด์มีหน่วยเป็นดอลลาร์ และเซ็นต์ ปัจจุบัน หนึ่งดอลล่าร์ประมาณ 21.5 บาทโดยประมาณ (กย.2020) หนึ่งดอลลาร์มี 100 เซ็นต์ ธนบัตรใบใหญ่สุดคือ 100 ดอลล่าร์

 
ภาษา

ภาษาอังกฤษ ภาษาเมารี (ภาษาพื้นเมือง) และภาษามือ (Sign Languages) ถือเป็นภาษาราชการของประเทศนิวซีแลนด์ ภาษาอังกฤษใช้พูดกันทั่วไปในประเทศ ส่วนภาษาเมารีเป็นภาษาพูดโดยจะพูดกันเฉพาะแถบเมืองเล็กๆตามชนบท โดยเฉพาะนอร์ธแลนด์หรืออีสโคสท์

 
เวลา

เวลาที่นิวซีแลนด์เร็วกว่าเวลาในบ้านเรา 5 ชม.ในหน้าหนาว ส่วนหน้าร้อนจะเร็วกว่า 6 ชม. (หลังประกาศ Daylight Saving Time ในทุกปี) และจะเปลี่ยนกลับในช่วงต้นเดือนเมษาของทุกปี

 
ศาสนา

ประชากรส่วนใหญ่ในนิวซีแลนด์นับถือศาสนาคริสต์ สำหรับศาสนาอื่นๆ เช่น ยิว อิสลาม ฮินดู พุทธ จะมีศาสนสถานสำหรับบูชา และประกอบพิธีทางศาสนาตามเมืองใหญ่ๆ

 
การเมืองการปกครอง

การปกครองของนิวซีแลนด์เป็นระบอบประชาธิปไตยตามระบบรัฐสภาของอังกฤษ คือผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกสมาชิกรัฐสภา และสมาชิกรัฐสภาเลือกนายกรัฐมนตรีตามลำดับ

 
ไฟฟ้า

ประเทศนิวซีแลนด์ใช้ไฟ 220 V เช่นเดียวกับประเทศไทย แต่รูเสียบปลั๊กเป็นแบบมี 3 รู นักเรียนสามารถนำเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนตัวไปจากเมืองไทยได้และหาซื้อ Adaptor Plugs  ตามร้านไฟฟ้าในเมือง จึงจะเอาปลั๊กบ้านเราไปเสียบได้

image002.jpg (1 KB)
การเดินทาง

นิวซีแลนด์มีสนามบินนานาชาติอยู่ที่ 5 เมืองหลักของประเทศดังนี้

1. Auckland เมืองศูนย์กลางทางธุรกิจและการค้าที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ การบินไทยมีไฟล์ทบินตรงจากไทยไปลงที่เมืองนี้

2. Wellington เมืองหลวงของนิวซีแลนด์ นักเรียนสามารถเดินทางมาที่ Wellington ได้ด้วยสายการบิน Qantas โดยแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน Kingsford Smith เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

3. Christchurch เมืองที่ใหญ่ที่สุดทางเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ นักเรียนสามารถเดินทางมา Christchurch ได้ด้วยสายการบิน Singapore Airline โดยเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน Changi ประเทศสิงคโปร์

4. Queenstown เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของนิวซีแลนด์ มีไฟล์ทจากออสเตรเลียมาลงที่ Queenstown อยู่เสมอ

5. Dunedin Airport เมืองทางตอนใต้ของเกาะใต้ในนิวซีแลนด์ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองนักศึกษาเพราะเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย Otago มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในนิวซีแลนด์ มีเที่ยวบินนานาชาติจากเมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย

 

นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองสามารถเดินทางเข้าสู่นิวซีแลนด์ โดยการเดินทางจากกรุงเทพฯสู่สนามบินนานาชาติในทั้ง 5 เมืองหลักดังกล่าวโดยจะใช้เวลาบินประมาณ 12-18 ชั่วโมง แล้วจึงสามารถเดินทางต่อด้วยสายการบินภายในประเทศไปยังเมืองอื่นๆได้ โดยหากจะเดินทางภายในเกาะเหนือก็ควรบินตรงเข้าออคแลนด์หรือเวลลิงตัน แล้วต่อยังเมืองอื่นอย่าง เนเปียร์ กิสบอร์น หรือนิวพลีมิธ หรือหากจะเดินทางเข้าเกาะใต้ก็บินไปยังไครส์เชิร์ชแล้วต่อเครื่องภายในไปยังเมืองต่างๆอย่างเนลสัน ดันเนดิน ควีนส์ทาวน์ การเดินทางด้วยสายการบินภายในต่อไปยังเมืองต่างๆโดยทั่วไปจะใช้เวลาราวชั่วโมงกว่าๆเท่านั้น นอกจากนี้ก็ยังสามารถเลือกเดินทางโดยรถบัสเพื่อต่อไปยังเมืองต่างๆได้ด้วย หรือจะเช่ารถเพื่อขับตระเวนไปยังเมืองต่างๆของทั้งเกาะเหนือเกาะใต้ก็สามารถทำได้

 
การนำอาหารเข้าประเทศนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์ไม่อนุญาตให้นำอาหารสดทุกชนิดเข้าประเทศ อาหารแห้งควรมีฉลากเป็นภาษาอังกฤษและปิดผนึกให้เรียบร้อยโดยยังไม่ผ่านการเปิด นอกจากนี้ต้องแจ้งสินค้าหรือสิ่งของต้องสำแดงกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรเมื่อเดินทางถึง

 
ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

ทำไมถึงต้องเป็น Hearts & Minds

อ่านต่อ

การทำงานเมื่อไปเรียนที่นิวซีแลนด์

อ่านต่อ

Why study in Australia

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept