หลักสูตร - Hearts & Minds International Education

หลักสูตร

แคนาดา

High Schools

การเรียนมัธยมศึกษาที่แคนาดา

แคนาดาถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก โดยเฉพาะการศึกษาในระดับมัธยมนั้น แคนาดาเป็นที่รู้จักของผู้ปกครองทั่วโลกที่นิยมส่งลูกไปเรียนมัธยมที่นี่ เนื่องจาก คุณภาพระดับสูงของหลักสูตรที่สอน การเอาใจใส่ดูแลของโรงเรียนและครูผู้สอน ตลอดจนโฮมสเตย์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลนักเรียนที่ใกล้ชิด นอกจากนี้ แคนาดายังเป็นประเทศที่ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมเป็นมิตรและเหมาะสมกับนักเรียนวัยเยาว์จากทั่วโลกอีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

รายชื่อกลุ่มโรงเรียนตามเขตการศึกษาที่เปิดสอน

อ่านต่อ

Vocational Education

Vocational Education (การศึกษาสายวิชาชีพ)

วิทยาลัย (Colleges) และโรงเรียนสอนวิชาชีพ (Vocational Schools) ที่แคนาดาเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพโดยเน้นให้ได้รับประสบการณ์การทำงานจากสายงานที่เรียนจริง แต่ละสถาบันทำงานอย่างใกล้ชิดกับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมในการออกแบบหลักสูตรเพื่อฝึกอบรบภาคปฏิบัติและเสริมทักษะที่นายจ้างต้องการ วิทยาลัยและโรงเรียนสอนวิชาชีพเปิดสอนในหลักสูตรตั้งแต่ระดับ  Certificate, Diploma ไปจนถึง Post-graduate Diploma และเปิดหลักสูตรที่เรียกว่า CO-OP คือลักสูตรการเรียน Diploma พร้อมการฝึกงานโดยแบ่งเป็นการเรียน 50% และการฝึกงานอีก 50% ซึ่งอาจเป็นงานที่ได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ได้รับค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับเมืองที่เลือกไปเรียน นักเรียนที่ลงเรียนและฝึกงานที่เมืองแวนคูเวอร์ จะได้ค่าจ้างตอบแทนในช่วงฝึกงานด้วยเนื่องจากเป็นกฎหมายของทางรัฐบาลที่กำหนดให้มีการจ่ายค่าแรงในช่วงฝึกงาน แต่สำหรับการฝึกงานในเมืองอื่นๆ อาจจะไม่ได้ค่าจ้างตอบแทน เพราะขึ้นอยู่กับตำแหน่งงานและสถานที่ฝึกงานด้วย  นอกจากโอกาสในการทำงานระหว่างเรียนแล้ว การเรียนสายวิชาชีพยังเปิดทางสู่การขอ PR หลังเรียนจบอีกด้วย

อ่านต่อ

University Pathway

หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย (Pathway Programme)

หลักสูตร pathway programme เป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมนักเรียนสู่การเรียนระดับป.ตรีที่มหาวิทยาลัยในแคนาดา

            โดยทั่วไป นักเรียนที่เรียนจบชั้น ม.6 หรือ ม.5 จากประเทศไทยที่ต้องการมาเรียนในระดับป.ตรี ที่แคนาดาต้องเข้าเรียนหลักสูตร Pathway เพื่อปูพื้นฐานก่อนเข้ามหาวิทยาลัยโดยเนื้อหาการเรียนจะเรียนทั้งวิชาภาษาอังกฤษและวิชาที่เกี่ยวข้องในระดับปริญญาตรี เพื่อให้นักเรียนเข้าใจบริบทและรูปแบบการเรียนการสอนในประเทศแคนาดาอีกด้วย

อ่านต่อ

University

University in Canada

มหาวิทยาลัยในแคนาดามีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีชื่อเสียงในแง่ของคุณภาพการศึกษาและอัตราจ้างงานหลังเรียนจบที่ค่อนข้างสูง ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยแคนาดานั้น เทียบได้กับมหาวิทยาลัยหลายๆแห่งในอเมริกาและอังกฤษ มหาวิทยาลัยของแคนาดากว่า 10% ติดอันดับ Top 200 ของมหาวิทยาลัยโลก และจากการจัดอันดับของ QS World University Rankings ประจำปี 2021 (ประกาศเมื่อ 26 เมษายน 2021) แคนาดามีมหาวิทยาลัยติด Top 50 ของอันดับมหาวิทยาลัยโลกอยู่ด้วยกันถึง 3 แห่งคือ University of Toronto (อันดับ 25) McGill University (อันดับ 31) และ University of British Columbia (อันดับ 45) นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยที่ติด Top 10 ของแคนาดาและติดอันดับสวยๆของมหาวิทยาลัยโลกก็ยังมีอีกหลายแห่ง เช่น Universite de Montreal (อันดับ 118) University of Alberta (อันดับ 119) McMaster University (อันดับ 144) University of Waterloo (อันดับ 166 ร่วม) Western University ๖อันดับ 203 ร่วม) Queen’s University (อันดับ 246 ร่วม) University of Calgary (อันดับ 246 ร่วม)
ดู ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.topuniversities.com/university-rankings-articles/world-university-rankings/top-universities-canada-2021

อย่างไรก็ตาม แคนาดาก็มีมหาวิทยาลัยที่เป็นที่รู้จักของนักศึกษาจากทั่วโลกที่มองหามหาวิทยาลัยมีคุณภาพของแคนาดา มหาวิทยาลัยเหล่านี้กระจายกันอยู่ตามรัฐต่างๆของแคนาดา

อ่านต่อ

English Language

English Language

ประเทศแคนาดามีสถาบันสอนภาษาอังกฤษคุณภาพชั้นนำกว่า 255 สถาบัน และแต่ละสถาบันเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษที่หลากหลายตามความต้องการของนักเรียน

หลักสูตรมีตั้งแต่หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English) หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบวัดระดับทางภาษา (IELTS, TOEFL) หลักสูตรภาษาอังกฤษทางด้านธุรกิจ (Business English)  และหลักสูตร Pathway Program (English for Academic Purposes) ซึ่งเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ สำหรับนักเรียนที่อยากเรียนต่อในระดับอนุปริญญา และระดับปริญญา เป็นต้น นักเรียนสามารถเลือกเรียนหลักสูตรให้เหมาะกับความต้องการของนักเรียนได้ตามอายุ ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ และความสนใจและเป้าหมายของตัวเอง

สำหรับการเรียนภาษาที่แคนาดา นักเรียนไม่สามารถทำงาน part-time ได้ แต่จะสามารถทำงานได้เมื่อนักเรียนจบหลักสูตรภาษา แล้วเรียนต่อในระดับ Diploma ตาม Vocational Colleges หรือเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย

รายชื่อสถาบันสอนภาษาในแคนาดา

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept