ABOUT - Hearts & Minds International Education

ABOUT - OUR SERVICES

OUR SERVICES

ให้คำปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

  • บริการให้คำปรึกษาข้อมูลการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงปริญญาเอก
  • บริการทำเรื่องสมัครเข้าศึกษา
  • บริการจัดหาที่พักสำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนกับทางเรา
  • บริการสมัคร VISA สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนกับทางเรา
  • บริการจองตั๋วเครื่องบินสำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนกับทางเรา
  • บริการสัมมนาทางวิทาการเกี่ยวกับการศึกษา
  • บริการจัดโปรแกรมสำหรับกลุ่มทั่วไป หรือโปรแกรมกลุ่มส่วนตัว Study Tour

 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา Hearts & Minds International Education Co., Ltd ได้ให้มีโอกาสในการคำปรึกษาและให้คำแนะนำในการศึกษาต่อแก่แก่นักเรียนและผู้ปกครองมาแล้วอย่างมากมาย อีกทั้งยังมีนักเรียนเดินทางไปศึกษาต่อจบสำเร็จการศึกษามาแล้วนับไม่ถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งในปัจจุบันเราพร้อมให้คำปรึกษาข้อมูลในการศึกษาต่อทั้งประเทศนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และอังกฤษ บริการที่เราคือเรามีหน้าที่ในการให้คำแนะนำ พร้อมทั้งสมัครเรียนในหลักสูตรต่างๆ รวมไปถึงการจัดหาที่พักให้ได้อีกด้วย อีกทั้งเรายังดูแลเรื่องการทำวีซ่าของนักเรียน หรือหากนักเรียนต้องการให้เราจองตั๋วเครื่องบินเราก็สามารถทำให้ได้ โดยบริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้เรายังจัดโปรแกรมสำหรับกลุ่มทั้งกลุ่มโดยทั่วไปหรือโปรแกรมกลุ่มส่วนตัว เราคอยติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนอยู่ตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนมัธยม และเรายังคงติดต่อกับนักเรียนและผู้ปกครองอยู่เสมอแม้นักเรียนจะสำเร็จการศึกษาแล้วก็ตาม เจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมที่จะให้คำปรึกษาที่ดีที่สุดในกับนักเรียนตามคติพจน์ที่ว่า “we take students’ success to hearts”

ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

Why study in Canada?

อ่านต่อ

Pastoral Care Of International Students

อ่านต่อ