ข้อมูล - Hearts & Minds International Education

ข้อมูล - บริการของ Hearts & Minds

บริการของ Hearts & Minds

ให้คำปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

  • บริการให้คำปรึกษาข้อมูลการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงปริญญาเอก
  • บริการทำเรื่องสมัครเข้าศึกษา
  • บริการจัดหาที่พักสำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนกับทางเรา
  • บริการสมัคร VISA สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนกับทางเรา
  • บริการจองตั๋วเครื่องบินสำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนกับทางเรา
  • บริการสัมมนาทางวิทาการเกี่ยวกับการศึกษา
  • บริการจัดโปรแกรมสำหรับกลุ่มทั่วไป หรือโปรแกรมกลุ่มส่วนตัว Study Tour

 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา Hearts & Minds International Education Co., Ltd ได้ให้มีโอกาสในการคำปรึกษาและให้คำแนะนำในการศึกษาต่อแก่แก่นักเรียนและผู้ปกครองมาแล้วอย่างมากมาย อีกทั้งยังมีนักเรียนเดินทางไปศึกษาต่อจบสำเร็จการศึกษามาแล้วนับไม่ถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งในปัจจุบันเราพร้อมให้คำปรึกษาข้อมูลในการศึกษาต่อทั้งประเทศนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และอังกฤษ บริการที่เราคือเรามีหน้าที่ในการให้คำแนะนำ พร้อมทั้งสมัครเรียนในหลักสูตรต่างๆ รวมไปถึงการจัดหาที่พักให้ได้อีกด้วย อีกทั้งเรายังดูแลเรื่องการทำวีซ่าของนักเรียน หรือหากนักเรียนต้องการให้เราจองตั๋วเครื่องบินเราก็สามารถทำให้ได้ โดยบริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้เรายังจัดโปรแกรมสำหรับกลุ่มทั้งกลุ่มโดยทั่วไปหรือโปรแกรมกลุ่มส่วนตัว เราคอยติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนอยู่ตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนมัธยม และเรายังคงติดต่อกับนักเรียนและผู้ปกครองอยู่เสมอแม้นักเรียนจะสำเร็จการศึกษาแล้วก็ตาม เจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมที่จะให้คำปรึกษาที่ดีที่สุดในกับนักเรียนตามคติพจน์ที่ว่า “we take students’ success to hearts”

ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

สาระน่ารู้ของประเทศนิวซีแลนด์

อ่านต่อ
หลักเกณฑ์การปฏิบัติด้านการศึกษา (เพื่อการดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนนานาชาติ)
อ่านต่อ

วุฒิการศึกษาระดับมัธยมนิวซีแลนด์

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept