ข้อมูล - Hearts & Minds International Education

ข้อมูล - ความเป็นมาของ Hearts & Minds

ความเป็นมาของ Hearts & Minds

Hearts & Minds International Education Co., Ltd มีประวัติอันยาวนานในวงการธุรกิจการศึกษา แต่เดิมก่อตั้งขึ้นภายใต้ชื่อ Hearts & Minds International Student Services ในปีพ.ศ. 2542 ที่เมือง Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ โดยคุณพุทธิพร ทอมสัน ขณะนั้นดำรงตำแหน่ง Education Manager, NZ Education Centre ณ สถานฑูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย (2539-2541) ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 Hearts & Minds Education Co., Ltd ได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจศึกษาต่อในประเทศนิวซีแลนด์ ตลอดจนปีพ.ศ. 2557 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น Hearts & Minds International Education Co., Ltd. เพื่อประชาสัมพันธ์การศึกษาประเทศนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อังกฤษและแคนาดา อีกทั้งยังช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียนที่ต้องการผู้ให้คำปรึกษาในการศึกษาต่อทั้ง 4 ประเทศดังกล่าว

ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

Plan your budget

อ่านต่อ

ระบบการศึกษานิวซีแลนด์

อ่านต่อ

COMPANY PROFILE

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept