หน้าหลัก - Hearts & Minds International Education

WHAT’S NEW

โรงเรียนมัธยม Top 50 ของนิวซีแลนด์ ปี 2024

ทุนการศึกษาปี 2025 จาก University of Otago

ทุนการศึกษาจาก Whitecliffe College ประเทศนิวซีแลนด์

ทุนการศึกษามูลค่า $5,000 จาก Massey University ประเทศนิวซีแลนด์

ทุนการศึกษา $5,000 จาก Auckland University of Technology (AUT) ประเทศนิวซีแลนด์

Lincoln University ประเทศนิวซีแลนด์ ใจดีมอบทุนการศึกษาสูงสุด NZ$10,000!

โครงการเรียนมัธยมระยะสั้น ช่วงปิดเทอมใหญ่ที่ประเทศนิวซีแลนด์ (10 สัปดาห์)

University of Canterbury - UC Business School Information Session with Dr William Shannon

ใครพลาด Live เรียนต่อป.ตรีแคนาดา มามุงทางนี้!

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนนิวซีแลนด์​ 

The University of Auckland Live Tour: Faculty of Engineering (New Zealand)

University Tour: Lincoln University (New Zealand)

รู้หรือไม่ Weka Software พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์​ !

เรียนออนไลน์ เตรียมตัวไว้ ประเทศเปิดเมื่อไหร่บินได้เลย!

START YOUR JOURNEY

VDO Hilight

EVENTS

University of Canterbury - UC Business School Information Session with Dr William Shannon

อ่านต่อ

Talk with Navitas Pathway (Canada)

อ่านต่อ

TALKS with high school -PNBHS

อ่านต่อ
flag-nz.jpg (19 KB)

New Zealand

“I AM NEW” พร้อมหรือยังที่จะเป็นคุณคนใหม่ที่นิวซีแลนด์ การศึกษาของนิวซีแลนด์สนับสนุนการเรียนรู้ผ่าน 5 เสาหลักของ I AM NEW คือ
  1. New skills: ทักษะใหม่ที่จำเป็นในอนาคต
  2. New understanding: ความเข้าใจใหม่
  3. New perspectives: มุมมองใหม่ที่ชัดเจน
  4. New outcomes: ผลลัพธ์จากการเรียนรู้ใหม่
  5. New growth: การเติบโตรูปแบบใหม่

นิวซีแลนด์เริ่มเตรียมความพร้อมนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงระดับปริญญาเอก นักเรียนที่นิวซีแลนด์จะมีอิสระในการคิดด้วยตนเอง รู้จักตั้งคำถาม พร้อมคิดหาไอเดียใหม่ให้กับการค้นพบของตนเอง ซึ่งแตกต่างจากการเรียนแบบท่องจำตำรา นักเรียนจะได้รับการสอนให้คิดวิเคาระห์และสร้างสรรค์ มีการทำงานเป็นทีม แก้ไขปัญหาร่วมกัน จากการพูดคุยและคิดอย่างอิสระ ผสานกับเทคโนโลยี ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งปลูกสร้าง สถาปัตยกรรม วิศวกรรม การสร้างภาพยนตร์ แอนิเมชั่น และการออกแบบ ที่มีครูร่วมกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญต่างๆ ในอุตสาหกรรมนั้นๆมาให้คำปรึกษาและฝึกปฏิบัติจริง ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสถานที่ที่จะไปทำงานในอนาคตได้

สนใจศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์
CLICK
flag-au.jpg (20 KB)

Australia

ออสเตรเลียประเทศที่มีนักศึกษาต่างชาติอาศัยอยู่เป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา เพราะคุณภาพการศึกษาระดับสากล อีกทั้งมหาวิทยาลัย 8 แห่งของออสเตรเลียติดอันดับ Top 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดทั่วโลกมีหลักสูตรต่างๆ ให้นักศึกษาได้เลือกเรียนมากกว่า 22,000 หลักสูตร ทั้งยังมีความเป็นเลิศในหลายสาขาวิชา โดยดูได้จากจำนวนรางวัลโนเบลที่ออสเตรเลียได้รับถึง 15 ครั้ง ด้วยความเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพสูงเป็นอันดับ 9 ของโลก และห้าเมืองของประเทศออสเตรเลียก็ได้รับการจัดอันดับเป็นเมืองที่มีคุณภาพสำหรับการเรียน จึงทำให้ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศหนึ่งที่นักศึกษาต่างชาติเดินทางมาศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก

สนใจศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลีย
CLICK
flag-uk.jpg (27 KB)

United kingdom

เลือกศึกษาในประเทศต้นกำเนิดภาษาอังกฤษ พร้อมคุณภาพการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลก ด้วยสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับมายาวนานหลายศตวรรษ แต่ถึงอย่างนั้นก็มีการปรับปรุงทฤษฎีการเรียนรู้ให้ทันสมัยอยู่ตลอด การเรียนการสอนของที่นี่ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดอย่างอิสระ มีทักษะการแก้ปัญหา มีแรงจูงใจในการเรียน ผ่านการทำงานเป็นกลุ่มเล็กเพื่อฝึกแก้ปัญหา การเรียนในห้องเรียน หรือการออกไปทัศนศึกษา

สหราชอาณาจักรเป็นศูนย์กลางด้านวิทยาศาสตร์และงานวิจัยที่มีคุณภาพ ผู้เรียนสามารถเข้าถึงงานวิจัยที่มีคุณภาพมากมาย และยังสามารถสร้างงานวิจัยที่สร้างสรรค์ นำสมัย และสามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงโดยได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ที่มีคุณภาพ

สนใจศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ
CLICK
ATTITUDE IS A LITTLE THING THAT MAKES A BIG DIFFERENCE.
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept