6 Steps to study abroad - Hearts & Minds International Education

6 STEPS TO STUDY ABROAD

STEP 1 Contact Hearts & Minds

พี่ ๆ Hearts & Minds ทุกคนพร้อมให้คำปรึกษาเพื่อให้ Step ต่อไปของน้อง ๆ ง่ายขึ้น ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 17 ปี โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนได้รับคำแนะนำด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง เหมาะสม โดยยึดประโยชน์ของนักเรียนเป็นหลัก เราให้การดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิดตลอดระยะเวลาในการใช้ชีวิตในต่างประเทศจนกระทั่งกลับไทย

STEP 2 Choose what & where to study

การเลือกหลักสูตร สถาบัน หรือประเทศบางครั้งก็เป็นเรื่องที่ตัดสินใจได้ยากถ้าเราไม่มีข้อมูลที่เพียงพอ พี่ๆ Hearts & Minds พร้อมบริการให้คำปรึกษาเรื่องรายละเอียดหลักสูตร สถาบันหรือโรงเรียนที่เปิดสอน และการใช้ชีวิตทั้งในประเทศนิวซีแลนด์ ออสเตรเลียและอังกฤษ เพราะสิ่งแวดล้อมและหลักสูตรที่ใช่จะช่วยให้น้องๆประสบความสำเร็จตามที่หวังไว้ได้ดียิ่งขึ้น

STEP 3 Plan your Budget

เมื่อตัดสินใจเลือกหลักสูตรและสถานบันที่จะไปเรียนได้แล้ว ก็ถึงเวลาคำนวณค่าใช้จ่ายในการไปเรียนในครั้งนี้กัน พี่ๆ Hearts & Minds จะส่งประมาณการค่าใช้จ่ายในการเรียนให้น้องๆได้ดูก่อนได้รับ offer จากสถาบัน พร้อมให้คำปรึกษาเรื่องค่าครองชีพในประเทศนิวซีแลนด์อังกฤษออสเตรเลียอีกด้วย

STEP 4 Apply for Admission

เมื่อเลือกสถานที่เรียนได้แล้วก็ถึงเวลาทำใบสมัคร โดยขั้นตอนนี้พี่ๆ Hearts & Minds จะช่วยจัดการติดต่อกับสถาบันให้ทั้งหมดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หลักจากทำสมัครเรียบร้อยแล้ว ใช้เวลารอพิจารณา 1 – 2 สัปดาห์ (อาจนานกว่านั้นหากเป็นมหาวิทยาลัย) ทางสถาบันก็จะส่งใบตอบรับเข้าเรียนและใบเรียกเก็บเงินมาให้ หากให้สถาบันหรือโรงเรียนจัดหาที่พักให้ทางสถาบันก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้ในขั้นตอนนี้

STEP 5 Apply for your visa

เมื่อขึ้นตอนด้านบนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถึงเวลาการเตรียมขอวีซ่า พี่ๆ Hearts & Minds จะส่งลิสท์รายการเตรียมเอกสารขอวีซ่าให้กับน้องๆ หลังจากน้องๆจัดส่งเอกสารมาให้พี่ๆจะเป็นคนดำเนินการขอวีซ่าให้โดยไม่คิดค่าบริการ

STEP 6 Get ready to go

เมื่อ Visa พร้อมก็ถึงเวลาเตรียมตัวออกเดินทาง พี่ๆ Hearts & Minds จะจัดปฐมนิเทศให้กับน้องๆก่อนเดินทางทุกคน โดยจะอธิบายรายละเอียดวีซ่าการ เตรียมตัวจัดกระเป๋า และการใช้ชีวิตในประเทศนั้นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าน้องๆจะพร้อมปรับตัวเมื่อไปอยู่ในที่ใหม่ ถ้าพร้อมแล้วก็ออกเดินทางกันได้เลย!

คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept