หลักสูตร - Hearts & Minds International Education

หลักสูตร

นิวซีแลนด์

Napier Boys’ High Schoo

ชื่อโรงเรียน : Napier Boys’ High School
เมือง : Napier
ชั้นปีที่เปิดสอน : Year 9-13
ประเภทของโรงเรียน : ชายล้วน / รัฐบาล
ประเภทของที่พัก : หอพัก / โฮมสเตย์
หลักสูตรที่เปิดสอน : NCEA
เว็บไซต์ของโรงเรียน : www.nbhs.school.nz

ข้อมูลของโรงเรียน
Napier Boys′ High School ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Napier ซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของเกาะเหนือเป็นหนึ่งในโรงเรียนมัธยมศึกษาชายล้วนที่เก่าแก่ มีชื่อเสียงของประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งชาวนิวซีแลนด์จะรู้จักโรงเรียนมัธยมศึกษาเนเปียร์ บอยส์เป็นอย่างดี ขณะนี้โรงเรียนมีนักเรียนอยู่ประมาณ 1,200 คน และเป็นนักเรียนต่างชาติ 30 คน และมีนักเรียนไทยประมาณ 5 คนนอกจากนี้โรงเรียนมีคลาสเรียนเสริม ESOL สำหรับนักเรียนต่างชาติเพื่อช่วยให้ภาษาอังกฤษดีขึ้น ซึ่งเป็นคลาสเล็กๆ ห้องละไม่เกิน 4-7 คน โรงเรียนมีความโดดเด่นในด้านวิชาการ วัฒนธรรมและกีฬา ตัวอย่างเช่นนักเรียนได้รับทุนการศึกษามีจำนวนมากที่สุดในเขต Hawke’s Bay โดยเฉพาะวิชาภูมิศาสตร์ เพราะที่โรงเรียนนี้มีหอดูดาวที่ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนเลย และวิชาอื่นๆ เช่น ประวัติศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และ ชีววิทยาศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมศึกษาเนเปียร์ บอยส์ ที่มีชื่อเสียงเช่น ดร.แฟรงค์ คอร์เนอร์ ประธานสมัชชาใหญ่แห่งชาติและ ท่านเซอร์ เอียน แอ๊กซ์ฟอร์ด นักวิทยาศาสตร์และผู้อำนวยการสถาบัน Max Planck Institute for Aeronomy เยอรมัน

ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

ABC COLLEGE OF ENGLISH

อ่านต่อ

Myddelton College

อ่านต่อ

หลักสูตร Foundation เพื่อเข้าปริญญาตรีมหาวิทยาลัย University of Canterbury

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept