หลักสูตร - Hearts & Minds International Education

หลักสูตร

แคนาดา

Greystone College

Greystone College เป็นสถาบันในเครือ ILSC Education Group ซึ่งเป็นกลุ่มการศึกษาคุณภาพที่เปิดสอนภาษาอังกฤษและฝึกอบรบหลักสูตรวิชาชีพตั้งแต่ปี 1991 โดยสถาบัน Greystone College

ที่แคนาดาก่อตั้งขึ้นในปี 2002 เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพที่มีคุณภาพภายใต้บรรกาศการเรียนที่เสมือนได้ทำงานจริงในวัฒนธรรมที่หลากหลาย การันตีด้วยรางวัล 2016 Winner Study Travel Star Vocational College จาก ST Star Awards นักเรียนที่ Greystone College จะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ท้าทายและมีชีวิตชีวา ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากอาจารย์และเจ้าหน้าที่ อีกทั้งมีทักษะด้านอาชีพที่ช่วยให้พวกเขาสามารถแข่งขันและประสบความสำเร็จในตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

 

วิทยาเขตที่เปิดสอน

 • Vancouver มีนักเรียน 200 - 800 คน เปิดสอนกว่า 20 หลักสูตร
 • Toronto มีนักเรียน 100 - 800 คน เปิดสอนกว่า 20 หลักสูตร
 • Montreal มีนักเรียน 80 - 400 คน เปิดสอนกว่า 5 หลักสูตร

 

ทำไมถึงควรเรียนที่ Greystone College

 • มีหลักสูตรให้เลือกเรียนหลากหลายและออกแบบเนื้อหาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้อย่างลงตัว
 • พร้อมด้วยบุคลากรที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรม หรือวิทยากรพิเศษในอุตสาหกรรมนั้น ๆ
 • เป็นสถาบันที่มากด้วยคุณภาพและเป็นพันธมิตรกับสถาบันต่าง ๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น Cambridge ESOL, Bc Education Quality, The Canadian Institute of Management และอื่น ๆ
 • สถาบันตั้งอยู่ในพื้นที่ใจกลางเมืองของประเทศแคนาดา ห้องเรียนที่ทันสมัย พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องนั่งเล่นพร้อมไวไฟ ฯลฯ
 • โรงเรียนมี Career Center ที่จะคอยให้คำปรึกษาเรื่องการสมัครงาน

 

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่น่าสนใจ

 

Diploma in Business Communications

เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารทางธุรกิจซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยจะเรียนพื้นฐานทักษะด้านธุรการและเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าสู่โลกของธุรกิจ พัฒนาทักษะสำคัญที่ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ดี เช่น การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม การจัดลำดับความสำคัญและการแก้ปัญหา โดยเรียนรู้จากผู้สอนที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมที่ทันสมัยและพัฒนาทักษะที่ใช้ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อให้ทำงานร่วมกันได้ดีและประสบความสำเร็จอย่างที่นายจ้างในปัจจุบันต้องการ

เกณฑ์ภาษาอังกฤษในการรับเข้า: IELTS 5.0 หรือเทียบเท่า

ระยะเวลา:

การเรียนแบบ ACADEMIC เลือกเรียน Daytime 26 สัปดาห์ หรือ Evening 48 สัปดาห์

การเรียนแบบ CO-OP เลือกเรียน Daytime 48 สัปดาห์ หรือ Evening 88 สัปดาห์

วิทยาเขต: Vancouver และ Toronto

วันที่เริ่มเรียน:

2021 - Daytime Program:

Jan 4, Feb 1, Mar 1, Mar 29, Apr 26, May 25, Jun 21, Jul 19, Aug 16, Sep 13, Oct 12, Nov 8, Dec 6

2021 - Evening Program:

Jan 4, Feb 15, Apr 12, Jun 7, Aug 2, Sep 27, Nov 22

 

Diploma in Customer Service

เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะด้านการบริการลูกค้า การเรียนเน้นพัฒนาพื้นฐานในการบริการลูกค้าและเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมการบริการ การท่องเที่ยวและการเดินทาง เรียนรู้วิธีการสร้างความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ข้อมูลกับลูกค้าได้อย่างดี  หลักสูตรนี้สอนโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณภาพสูง โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนแบบ Academic อย่างเดียวหรือเข้าร่วมโปรแกรม Co-op ที่มีการฝึกงานด้วยก็ได้

เกณฑ์ภาษาอังกฤษในการรับเข้า: IELTS 4.0 หรือเทียบเท่า

ระยะเวลา:

การเรียนแบบ ACADEMIC เลือกเรียน Daytime 26 สัปดาห์ หรือ Evening 48 สัปดาห์

การเรียนแบบ CO-OP เลือกเรียน Daytime 48 สัปดาห์ หรือ Evening 88 สัปดาห์

วิทยาเขต: Vancouver และ Toronto

วันที่เริ่มเรียน:

2021 - Daytime Program:

Jan 4, Feb 1, Mar 1, Mar 29, Apr 26, May 25, Jun 21, Jul 19, Aug 16, Sep 13, Oct 12, Nov 8, Dec 6

2021 - Evening Program:

Jan 4, Feb 15, Apr 12, Jun 7, Aug 2, Sep 27, Nov 22

 

Diploma in Digital Marketing: Social Media Professional

เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อเรียนรู้วิธีกำหนดเป้าหมายทางการตลาดบนโซเชียลมีเดีย โดยเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มการตลาดโซเชียลมีเดียที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, Yelp และ Pinterest เจาะลึกตัวชี้วัดและการวิเคราะห์เพื่อช่วยเลือกช่องทางที่เหมาะสมสำหรับตลาดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง ติดตามความสำเร็จและพัฒนาแผนการตลาดโซเชียลมีเดียเชิงกลยุทธ์ เรียนรู้วิธีการเขียนเว็บและปรับเปลี่ยนรูปแบบและแนวทางสำหรับแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนแบบ Academic อย่างเดียวหรือเข้าร่วมโปรแกรม Co-op ที่มีการฝึกงานด้วยก็ได้

เกณฑ์ภาษาอังกฤษในการรับเข้า: IELTS 5.5 หรือเทียบเท่า

ระยะเวลา:

การเรียนแบบ ACADEMIC  Evening 48 สัปดาห์

การเรียนแบบ CO-OP Evening 88 สัปดาห์

วิทยาเขต: Vancouver และ Toronto

วันที่เริ่มเรียน:

2021 - Evening Program:

Feb 15, Apr 12, Jun 7, Aug 2, Sep 27, Nov 22

 

Co-op Education เรียน + ฝึกงาน

Co-op Education ที่ Greystone College เป็นหลักสูตรการเรียน Diploma พร้อมการฝึกงานโดยแบ่งเป็นการเรียน 50% และการฝึกงานอีก 50% ซึ่งอาจเป็นงานที่ได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ได้รับค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับเมืองที่เลือกไปเรียน โดยนักเรียนที่ลงเรียนและฝึกงานที่เมืองแวนคูเวอร์ จะได้ค่าจ้างตอบแทนในช่วงฝึกงานด้วยเนื่องจากเป็นกฎหมายของทางรัฐบาลที่กำหนดให้มีการจ่ายค่าแรงในช่วงฝึกงาน แต่สำหรับการฝึกงานในเมืองอื่นๆ อาจจะไม่ได้ค่าจ้างตอบแทน เพราะขึ้นอยู่กับตำแหน่งงานและสถานที่ฝึกงานด้วย

 

ประโยชน์ของการเรียน Co-op Education

 • เพิ่มประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เรียนจริงและเป็นประวัติการทำงานที่ดีใน Resume
 • มีรายได้เพื่อสนับสนุนค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 • ได้ประสบการณ์ในการสมัครงานและฝึกฝนทักษะการสัมภาษณ์กับนายจ้างตัวจริง
 • มีทีม Co-op ของโรงเรียนที่มีความเชี่ยวชาญและมีความรู้คอยช่วยเหลือและดูแลเรื่องการสมัครงานให้กับนักเรียน

หลักสูตร Co-op Education ที่ Greystone College

Business Co-op Programs

Hospitality Co-op Programs

Digital Marketing Co-op Programs

 

ตัวอย่างตารางเรียน Co-op programs

ตารางเรียนแบบ Daytime เรียน 21 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

Note: ช่วงที่เรียนภาคทฤษฎี (Academic Study) นักเรียนสามารถทำงานได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ตารางเรียนแบบ Evening เรียน 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

Note: ช่วงที่เรียนภาคทฤษฎี (Academic Study) นักเรียนสามารถทำงานได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

Bournemouth University

อ่านต่อ

Arts University Bournemouth

อ่านต่อ

ILSC Language Schools

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept