COURSE - Hearts & Minds International Education

COURSE

CANADA

Ryerson University

Ryerson University ตั้งอยู่ในเมือง Toronto ในรัฐ Ontario เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ มีประชากรประมาณ 7 ล้านคน ถือว่าเป็นเมืองที่มีเยาวชนอาศัยอยู่เป็นอันดับ 1 ในประเทศแคนาดา มีการใช้ภาษาในการสื่อสารกว่า 160 ภาษา และเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาติดอันดับที่ 10 ของโลก

 

มหาวิทยาลัยนี้ถูกจัดอันดับให้ติดอันดับท้อปในสาขาวิชาธุรกิจในระดับปริญญาโท (MBA) อีกทั้งยังเปิดการสอนในระดับปริญญาตรีกว่า 62 โปรแกรม

 

หลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอนมีดังนี้

 

Arts

 • Environment and Urban Sustainability
 • Politics and Governance
 • Psychology
 • Sociology
 • Philosophy

 

Business Management

 • Economics and Management Science
 • Entrepreneurship Major
 • Global Management Studies Major
 • Human Resources Management Major
 • Law and Business Major
 • Marketing Management Major
 • Real Estate Management Major

 

International Economics and Finance

 • International Economics and Finance

 

มหาวิทยาลัยนี้ก็มีโปรแกรม Co-Op เช่นเดียวกัน โดยให้นักเรียนได้นำความรู้จากการเรียนในชั้นเรียนไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงกับผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญในสายงานที่ทำ อีกทั้งยังได้ผลตอบแทนระหว่างการเข้าร่วมโครงการอีกด้วย

 

Accommodation

ทางมหาวิทยาลัยมีหอพักที่อยู่ในกลางเมือง Toronto และนอกเหนือจากนั้นยังมีทางเลือกหอพักอื่นๆให้กับนักเรียนอีกด้วยไม่ว่าจะเป็น อพาร์ตเม้น คอนโด บ้าน หรือ โฮมสเตย์ เป็นต้น

ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

Halswell School

อ่านต่อ

Feilding High School

อ่านต่อ

ILSC Language Schools

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ