หลักสูตร - Hearts & Minds International Education

หลักสูตร

นิวซีแลนด์

John McGlashan College  

Location: Dunedin, เกาะใต้

Type: กึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน- ชายล้วน

Qualification: IB, NCEA

Year: Year 7-13

Accommodation: โฮมสเตย์

Website: www.mcglashan.school.nz

 

John McGlashan College เป็นโรงเรียนกึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชนชายล้วน ที่มีชื่อเสียงของเมือง Dunedin อยู่ตอนใต้ของเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ เปิดสอนตั้งแต่ Year 7-13 มีนักเรียนทั้งหมดกว่า 530 คน เป็นนักเรียนต่างชาติ 35 คน โดยมีนักเรียนไทยเพียง 5 คน โรงเรียนเปิดสอนทั้งระบบ IB และระบบ NCEA โรงเรียนมีหอพักและโฮมสเตย์ให้นักเรียนได้เลือกพัก โรงเรียนให้ความสำคัญกับการอ่านหนังสือจึงจัดให้มี 15-mins silent reading ทุกวันช่วงเช้า 15 นาที นอกจากนี้โรงเรียนยังสนับสนุนด้านกีฬาให้มีความหลากหลาย มี Learning Center ซึ่งประกอบด้วยห้องสมุด ห้องเรียนภาษาและ Common room สำหรับ year 13 สำหรับนักเรียน Year 7-8 โรงเรียนจะมีห้องเรียนที่เรียกว่า The Link ซึ่งเป็นห้องเรียนที่สนับสนุนการเรียนแบบ Student Learning Center อีกด้วย โรงเรียนนี้ยังเป็นโรงเรียนพี่น้องกับโรงเรียนหญิงล้วนที่ชื่อ Columba College ที่อยู่ในเมืองเดียวกัน จึงจะมีกิจกรรมร่วมกันอยู่เสมอ

ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

Canterbury Christ Church University

อ่านต่อ

English Naturally

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept