หลักสูตร - Hearts & Minds International Education

หลักสูตร

นิวซีแลนด์

Hillcrest High School

Location: Hamilton, เกาะเหนือ

Type: รัฐบาล- สหศึกษา

Qualification: NCEA

Year: Year 9-13

Accommodation: โฮมสเตย์

Website: www.hillcrest-high.school.nz

 

 

Hillcrest High School เป็นโรงเรียนรัฐบาลสหศึกษาชั้นนําที่มีชื่อเสียงของเมืองแฮมิลตัน ตั้งอยู่ในเขตฮิลล์เครสที่สงบปลอดภัย และอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยไวกาโต้ (Waikato University) หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศนิวซีแลนด์ โรงเรียนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในเรื่องคุณภาพของการเรียนการสอน ที่มีประสิทธิภาพ วิชาการต่างๆ ตลอดจนมีความหลากหลายของนักเรียนที่มาจาก ประเทศต่างๆทั่วโลก ทําให้ Hillcrest High School เป็นโรงเรียนที่มีการผสมผสาน กลมกลืนของวัฒนธรรมต่างๆมากมายและเป็นจุดเด่นสําหรับแผนกนักเรียนต่างชาติ (International Department) ของโรงเรียน โรงเรียนมีนักเรียนราว 1,750 คนเป็นนักเรียนต่างชาติประมาณ 50 คน

แผนกนักเรียนต่างชาติของโรงเรียน มีแผนกภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนต่างชาติที่มีประสบการณ์สูง ทางโรงเรียนมีอาคารแผนกนักเรียนต่างชาติแยกออกมาเป็นสัดส่วน เหมาะสมในการเรียนการสอน และจัดโปรแกรมการศึกษาต่างๆ ให้กับนักเรียนได้อย่าง มีคุณภาพ และยังจัดทีมช่วยเหลือ (Peer Support) ให้กับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการ ความช่วยเหลือเพิ่มเติมหลังเลิกเรียน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

สิ่งหนึ่งที่ยืนยันได้ว่า Hillcrest High School มีแผนกนักเรียนต่างชาติที่ยอดเยี่ยมและมีคุณภาพสูง คือการที่เคยได้รับรางวัลระดับประเทศในการดูแลนักเรียนต่างชาติอย่างยอดเยี่ยม (National Award for Excellence in Pastoral Support) จากการให้การสนับสนุนแนะนําส่งเสริมและดูแลนักเรียนต่างชาติเป็นอย่างดีตลอดมา

นักเรียน Year 11 -Year 13 จะได้รับการแนะนําและช่วยเหลือให้ได้เลือกเรียน ในวิชาที่ตนเองมีความถนัด และสนใจอย่างแท้จริง นักเรียนสามารถเลือกวิชาเรียนจาก โปรแกรมวิชาต่างๆมากมายหลายสาขาได้ตามความต้องการ เหมาะสมกับแต่ละบุคคล และสามารถลงเรียนต่อเนื่องไปได้จนถึงระดับอุดมศึกษาต่อไปในอนาคต

นอกจากชื่อเสียงในด้านวิชาการแล้วโรงเรียนยังมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในด้านดนตรี และศิลปะ นักเรียนจะมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรีกับวงดนตรีต่างๆ ของโรงเรียน เช่น Chamber Music, วงออเครสต้า, วงดนตรีแจ๊ส (Jazz Band), วงขับร้องประสานเสียง (Scat JazzChoir) และมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปแสดงทั้งในประเทศนิวซีแลนด์และต่างประเทศด้วย อีกทั้งยังมีกีฬามากกว่า 30 ชนิดให้นักเรียนเข้าร่วมตามความถนัด รวมทั้งมีโปรแกรม Sport Development สําหรับนักเรียนระดับจูเนียร์ (Year 9 - Year 10) และโปรแกรม Outdoor Education สําหรับนักเรียนซีเนียร์ (Year11 - Year13) ให้เลือกเรียนสําหรับนักเรียนที่มีความสนใจในด้านกีฬา เป็นพิเศษอีกด้วย

โปรแกรมพิเศษสําหรับนักเรียน Year 10 ที่อาจจะมีโอกาสได้รับเลือกไปเข้าร่วมกับแคมป์พิเศษที่ Great Barrier Island ที่ HaurakiGulf ใกล้กับเมือง Auckland เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ นักเรียนที่ได้รับเลือก จะได้ไปใช้ชีวิตในแคมป์ เรียนวิชาทั่วไปพร้อมๆกับเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตใน หลากหลายรูปแบบ ที่จะเป็นประสบการณ์ชีวิตชั้นเยี่ยม นับได้ว่าฮิลล์เครสไฮสคูล เป็นโรงเรียนมัธยมปลายของรัฐบาลแห่งเดียวในประเทศ ที่จัดโปรแกรม Outdoor Experience นี้ให้กับนักเรียน Year 10 ที่มีความสนใจ ส่วนกิจกรรมอื่นๆของนักเรียนต่างชาติ ยังประกอบไปด้วยแคมป์พิเศษ (Overnight Camping), บาร์บิคิว ปิคนิก, โบว์ลิ่ง, งาน Autumn Gala และที่สําคัญคืองาน International Concert ที่ได้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนจากประเทศต่างๆ ได้มีโอกาส แสดงศิลปวัฒนธรรมของชาติตนเองอย่างสวยงาม ต่อเนื่องมายาวนานหลายปี จนทําให้กลายเป็นงานสําคัญประจําปีงานหนึ่งของโรงเรียน และเป็นที่กล่าวถึงอย่าง กว้างขวาง

ไม่ว่านักเรียนจะมีความสนใจในด้านใด วิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปวัฒนธรรม

Hillcrest High School เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนและส่งเสริมให้นักเรียนแต่ละคนได้ เข้าร่วมตามความถนัดและความสนใจไว้อย่างพร้อมพรั่ง รวมทั้งการที่มีบุคคลากร และนักเรียนที่มีความเข้าใจ และยอมรับในวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลาย ให้เกียรติ ในการอยู่ร่วมกันเป็นอย่างดี ทําให้ฮิลล์เครสไฮสคูลมีแผนกนักเรียนต่างชาติ ที่ยอดเยี่ยมและประสบผลสําเร็จอย่างสูงมาจนทุกวันนี้

ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

The Bournemouth and Poole College

อ่านต่อ

International College of Management Sydney (ICMS)

อ่านต่อ

AUT University

 

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept