หลักสูตร - Hearts & Minds International Education

หลักสูตร

นิวซีแลนด์

Carmel College

Location: Auckland, เกาะเหนือ

Type: กึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน-หญิงล้วน

Year: Year 9 - 13

Accommodation: โฮมสเตย์

Website: www.carmel.school.nz

 

Carmel College เป็นโรงเรียนมัธยม (หญิงล้วน) คาทอลิก เปิดสอนตั้งแต่ระดับ Year 7-13 แต่นักเรียนต่างชาติจะเข้าเรียนได้ทั้งแต่ระดับ Year 9 เป็นโรงเรียนชั้นนำของนิวซีแลนด์ด้วยผลการสอบผ่านการสอบระดับประเทศของนิวซีแลนด์ (NCEA Result) กว่า 90 % ในทุกระดับ(Level 1-3 = Year 11-13) ซึ่งค่าเฉลี่ยในประเทศอยู่ที่ประมาณ 65-77 % อีกทั้งเป็นการผ่านแบบได้คะแนน Merit หรือ Excellence กว่า 90 % ใน Level 1 และกว่า 80% ใน Level 2-3 (2018) นอกจากนี้นักเรียนของโรงเรียนยังได้รับทุนการศึกษาอยู่อย่างต่อเนื่อง กว่า 20 ทุน ซึ่งทำให้ Carmel College เป็นโรงเรียนอัน Top 15 ของนิวซีแลนด์ โรงเรียนตั้งอยู่ในแถบทะเลสาบ Pupuke ที่สวยงามห่างจากเมือง Auckland ไปประมาณ 15 นาที โรงเรียนไม่เพียงสอนให้มุ่งเน้นแค่ในด้านของวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่ยังมุ่งเน้นในนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมและกีฬาที่หลากหลายอีกด้วย ปัจจุบันมีนักเรียนอยู่ประมาณ 1,050 คน นักเรียนต่างชาติประมาณ 50 คน โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนต่างชาติ มีชายหาดที่งดงามและสวนสาธารณะไว้พักผ่อน ตลอดจนมีชุมชนที่คอยให้การต้อนรับและช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติเพื่อที่จะได้สัมผัสถึงวัฒนธรรมของคนพื้นเมืองอีกด้วย

ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

หลักสูตร Foundation เพื่อเข้าปริญญาตรีมหาวิทยาลัย UNIVERSITY OF AUCKLAND

อ่านต่อ

Bayfield High School

อ่านต่อ

Griffith College

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept