หลักสูตร - Hearts & Minds International Education

หลักสูตร - High Schools

แคนาดา

การเรียนมัธยมศึกษาที่แคนาดา

แคนาดาถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก โดยเฉพาะการศึกษาในระดับมัธยมนั้น แคนาดาเป็นที่รู้จักของผู้ปกครองทั่วโลกที่นิยมส่งลูกไปเรียนมัธยมที่นี่ เนื่องจาก คุณภาพระดับสูงของหลักสูตรที่สอน การเอาใจใส่ดูแลของโรงเรียนและครูผู้สอน ตลอดจนโฮมสเตย์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลนักเรียนที่ใกล้ชิด นอกจากนี้ แคนาดายังเป็นประเทศที่ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมเป็นมิตรและเหมาะสมกับนักเรียนวัยเยาว์จากทั่วโลกอีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

รายชื่อกลุ่มโรงเรียนตามเขตการศึกษาที่เปิดสอน

กลุ่มโรงเรียนในเขตการศึกษา Golden Hills ในรัฐ Alberta 

โรงเรียนในเขตการศึกษา Vernon รัฐ British Columbia 

กลุ่มโรงเรียนมัธยมในเขตการศึกษาที่ Vancouver School Board (VSB) ในรัฐ British Columbia 

คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept