หลักสูตร - Hearts & Minds International Education

หลักสูตร - Vocational Education

แคนาดา

Vocational Education (การศึกษาสายวิชาชีพ)

วิทยาลัย (Colleges) และโรงเรียนสอนวิชาชีพ (Vocational Schools) ที่แคนาดาเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพโดยเน้นให้ได้รับประสบการณ์การทำงานจากสายงานที่เรียนจริง แต่ละสถาบันทำงานอย่างใกล้ชิดกับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมในการออกแบบหลักสูตรเพื่อฝึกอบรบภาคปฏิบัติและเสริมทักษะที่นายจ้างต้องการ วิทยาลัยและโรงเรียนสอนวิชาชีพเปิดสอนในหลักสูตรตั้งแต่ระดับ  Certificate, Diploma ไปจนถึง Post-graduate Diploma และเปิดหลักสูตรที่เรียกว่า CO-OP คือลักสูตรการเรียน Diploma พร้อมการฝึกงานโดยแบ่งเป็นการเรียน 50% และการฝึกงานอีก 50% ซึ่งอาจเป็นงานที่ได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ได้รับค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับเมืองที่เลือกไปเรียน นักเรียนที่ลงเรียนและฝึกงานที่เมืองแวนคูเวอร์ จะได้ค่าจ้างตอบแทนในช่วงฝึกงานด้วยเนื่องจากเป็นกฎหมายของทางรัฐบาลที่กำหนดให้มีการจ่ายค่าแรงในช่วงฝึกงาน แต่สำหรับการฝึกงานในเมืองอื่นๆ อาจจะไม่ได้ค่าจ้างตอบแทน เพราะขึ้นอยู่กับตำแหน่งงานและสถานที่ฝึกงานด้วย  นอกจากโอกาสในการทำงานระหว่างเรียนแล้ว การเรียนสายวิชาชีพยังเปิดทางสู่การขอ PR หลังเรียนจบอีกด้วย

Greystone College

International House Career College

คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept