หลักสูตร - Hearts & Minds International Education

หลักสูตร - University Pathway

แคนาดา

หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย (Pathway Programme)

หลักสูตร pathway programme เป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมนักเรียนสู่การเรียนระดับป.ตรีที่มหาวิทยาลัยในแคนาดา

            โดยทั่วไป นักเรียนที่เรียนจบชั้น ม.6 หรือ ม.5 จากประเทศไทยที่ต้องการมาเรียนในระดับป.ตรี ที่แคนาดาต้องเข้าเรียนหลักสูตร Pathway เพื่อปูพื้นฐานก่อนเข้ามหาวิทยาลัยโดยเนื้อหาการเรียนจะเรียนทั้งวิชาภาษาอังกฤษและวิชาที่เกี่ยวข้องในระดับปริญญาตรี เพื่อให้นักเรียนเข้าใจบริบทและรูปแบบการเรียนการสอนในประเทศแคนาดาอีกด้วย

หลักสูตร Pathway เข้ามหาวิทยาลัย Ryerson University

หลักสูตร Pathway เข้ามหาวิทยาลัย Simon Fraser University

หลักสูตร Pathway เข้ามหาวิทยาลัย University of Manitoba

หลักสูตร Pathway เข้ามหาวิทยาลัย Wilfrid Laurier University

คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept