หลักสูตร - Hearts & Minds International Education

หลักสูตร - หลักสูตรปรับพื้นฐานก่อนเข้ามหาวิทยาลัย

นิวซีแลนด์

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์

            โดยทั่วไป นักเรียนที่เรียนจบชั้น ม.6 ที่ต้องการมาเรียนในระดับป.ตรี (เป็นหลักสูตร 3 ปี) ที่นิวซีแลนด์ ทางมหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์มีข้อบังคับว่า นักเรียนต้องมาเรียนหลักสูตร Foundation หรือ Certificate และ Diploma เพื่อเป็นหลักสูตรนำร่องก่อนจะเข้าเรียนในชั้นปี 1 ของหลักสูตรป.ตรี อย่างไรก็ตาม หากนักเรียนที่จบชั้น ม.5 ในบางมหาวิทยาลัยพิจารณารับนักเรียนเข้าเรียนในชั้น Foundation หรือ Certificate หรือ Diploma ได้เลย

            ทั้งนี้ หากนักเรียนจบชั้นปี 1 จากมหาวิทยาลัยในเมืองไทยมาแล้ว นักเรียนไม่ต้องเรียนหลักสูตร Foundation แต่สามารถสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรปี 1 ของระดับป.ตรีของมหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์ได้เลย

หลักสูตร Foundation/Diploma ก่อนเข้าเรียนป.ตรีของแต่ละมหาวิทยาลัยมีดังนี้

หลักสูตร Foundation เพื่อเข้าปริญญาตรีมหาวิทยาลัย AUT UNIVERSITY

อ่านต่อ

หลักสูตร Foundation เพื่อเข้าปริญญาตรีมหาวิทยาลัย UNIVERSITY OF AUCKLAND

อ่านต่อ

หลักสูตร Foundation เพื่อเข้าปริญญาตรีมหาวิทยาลัย University of Waikato

อ่านต่อ

หลักสูตร Foundation เพื่อเข้าปริญญาตรีมหาวิทยาลัย Massey University

อ่านต่อ

หลักสูตร Foundation เพื่อเข้าปริญญาตรีมหาวิทยาลัย Victoria University of Wellington

อ่านต่อ

หลักสูตร Foundation เพื่อเข้าปริญญาตรีมหาวิทยาลัย University of Canterbury

อ่านต่อ

หลักสูตร Foundation เพื่อเข้ามหาวิทยาลัย Lincoln University

อ่านต่อ

หลักสูตร Foundation เพื่อเข้าปริญญาตรีมหาวิทยาลัย University of Otago

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept