ABOUT - Hearts & Minds International Education

ABOUT - OUR AWARDS 

OUR AWARDS 

Award.png (135 KB)

Hearts & Minds มีความภาคภูมิใจในการได้รับรางวัล  “The Excellence in Student Support Award” โดย Education New Zealand ในปี 2012 เป็นรางวัลที่แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจและความพยายามในการดูแลและสนับสนุนนักเรียนของเราในทุกๆด้าน

ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

Pastoral Care Of International Students

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ