ABOUT - Hearts & Minds International Education

ABOUT - OUR AWARDS 

OUR AWARDS 

Award.png (135 KB)

Hearts & Minds มีความภาคภูมิใจในการได้รับรางวัล  “The Excellence in Student Support Award” โดย Education New Zealand ในปี 2012 เป็นรางวัลที่แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจและความพยายามในการดูแลและสนับสนุนนักเรียนของเราในทุกๆด้าน

ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

Education System

อ่านต่อ

Living in Canada

อ่านต่อ

Working Right on a Student Visa

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ