ข้อมูล NZ - Hearts & Minds International Education

ข้อมูล NZ - วีซ่า

นิวซีแลนด์

วีซ่า

สำหรับนักเรียนที่ต้องการไปศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ต้องยื่นขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศนิวซีแลนด์ โดยวีซ่าสำหรับการไปศึกษาต่อมี 2 ประเภทขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ลงทะเบียนเรียน

1. วีซ่านักเรียน (Student Visa)

วีซ่านักเรียนใช้สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป โดยสามารถยื่นขอวีซ่านักเรียนได้ตามระยะเวลาที่ลงเรียน สามารถยื่นวีซ่าก่อนวันเดินทางได้ 4 เดือนล่วงหน้า โดยใช้เวลาพิจารณาภายใน 25 - 90 วัน อ้างอิงตาม  Processing times for student visas (2019, June) เพราะฉะนั้นนักเรียนที่วางแผนไปเรียนที่นิวซีแลนด์ในช่วงนี้ควรเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน

2. วีซ่านักท่องเที่ยว (Visitor Visa)

วีซ่านักท่องเที่ยวใช้สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรระยะสั้น ระยะเวลาต่ำกว่า12 สัปดาห์ และสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการไปส่งหรือไปเยี่ยมบุตรหลานสามารถยื่นวีซ่าก่อนวันเดินทางได้ 4 เดือนล่วงหน้า โดยใช้เวลาพิจารณาภายใน 18 - 46 วัน อ้างอิงตาม  Processing times for visitor visas (2019, June) เพราะฉะนั้นนักเรียนหรือผู้ปกครองที่วางแผนไปนิวซีแลนด์ในช่วงนี้ควรเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน

 

นักเรียนที่สมัครเรียนกับทาง Hearts & Minds พี่ๆเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ดูแลเรื่องการยื่นวีซ่าให้กับน้องๆ โดยจะชี้แจงรายละเอียดเอกสารการยื่นวีซ่าและขั้นตอนการยื่นให้กับน้องๆทุกคนหลังจากทำเรื่องสมัครเรียนเรียบร้อยแล้ว

 

ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

Plan your budget

อ่านต่อ

ความเป็นมาของ Hearts & Minds

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept