ข้อมูล NZ - Hearts & Minds International Education

ข้อมูล NZ - ทำไมต้องเลือกเรียนที่นิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์

ทำไมต้องเลือกเรียนที่นิวซีแลนด์

ทำไมถึงต้องเลือกนิวซีแลนด์

1. World-Class Education

ระบบการศึกษานิวซีแลนด์มีมาตรฐานในระดับสากล มหาวิทยาลัยทั้ง 8 แห่งของนิวซีแลนด์อยู่ในอันดับ Top 3% ของโลก อีกทั้งนิวซีแลนด์ได้รับการจัดอันดับโดย The Economist, Intelligence Unit (Worldwide Educating for the Future Index), 2018 ให้เป็นอันดับที่ 1 ในการเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่อนาคต ด้วยความสามารถในการปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้เหมาะกับภาคอุตสาหกรรมและสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ความสามารถของครูและบุคคลากร นโยบายภาครัฐ ความร่วมมือร่วมใจกันของรัฐบาลและภาคเอกชน ความสามารถในการให้คำปรึกษาถึงอาชีพในอนาคตตั้งแต่ในระดับโรงเรียน และความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่แตกต่างแต่อยู่ด้วยกันได้อย่างลงตัว

 

2. A Better CV

วุฒิการศึกษาของนิวซีแลนด์เป็นวุฒิฯที่ได้รับการยอมในระดับสากล โดยการเรียนรู้จะเน้นไปที่ทักษะด้านความคิดอย่างเป็นระบบ ไม่ใช่แค่การท่องจำ นักเรียนจะได้ทำการทดลอง และนำเสนอแนวคิดใหม่ๆ รวมไปถึงการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในสาขาวิชาต่างๆ ไม่จะเป็น ศิลปะ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ตั้งแต่อายุยังน้อย พร้อมกันนี้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต่างๆ ยังร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าไปศึกษาและทดลองทำงานในระหว่างภาคเรียน เพื่อเสริมประสบการณ์และฝึกทักษะด้านการทำงานให้เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งครูของเราสามารถเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนได้ในอนาคตทั่วโลก การเรียนการสอนของนิวซีแลนด์ไม่ได้สอนเพื่อหลักทฤษฎีที่ใช้แต่ยังคำนึงถึงการนำมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อและการทำงานอีกด้วย การมาเรียนที่นิวซีแลนด์จึงเปรียบเสมือนใบเบิกทางสู่ความสำเร็จในอาชีพการงานที่ฝัน

 

3. Peace and Prosperity

นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่สงบสุขอันดับ 2 ของโลก (อ้างอิงจาก Global Peace Index,2018) การเรียนในประเทศนิวซีแลนด์นักเรียนจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สงบ การเมืองที่มีเสถียรภาพและยังเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการทุจริตคอรัปชั่นน้อยที่สุดในโลกอีกด้วย

 

4. Unbeatable Lifestyle

คนนิวซีแลนด์ให้ความสำคัญกับ Work-Life Balance คือการมีสมดุลในการทำงาน/การเรียนและการใช้ชีวิต นักเรียนมัธยมของนิวซีแลนด์เริ่มเรียนเวลาใกล้ 9 โมงเช้า เลิกเรียน 3 โมงเย็นและคนทำงานส่วนใหญ่จะเลิกงานไม่เกิน 5 โมงเย็น ซึ่งทำให้ชาวนิวซีแลนด์มีเวลาช่วงเย็นไปทำกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นออกกำลังกาย พาสุนัขไปเดิน ทำอาหาร ทำสวน ฯลฯ นอกจากนี้นิวซีแลนด์ยังมีอากาศบริสุทธ์ พื้นที่สีเขียวกระจายอยู่ทั่วแม้ในเมืองใหญ่ ธรรมชาติที่สมบูรณ์ทั้งภูเขาเขียวชอุ่ม ทะเลสาบสีฟ้าใสตัดวิวภูเขาราวกับภาพวาด และมีกิจกรรมผจญภัยให้เลือกทำอย่างหลากหลายในทุกๆวันเป็นไลฟ์สไตล์หลายคนใฝ่ฝัน

 

5. New Way of Learning

รัฐบาลนิวซีแลนด์มุ่งเน้นพัฒนาให้ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ช่วยให้นักเรียน/นักศึกษามีทักษะและความรู้และพร้อมในการเติบโตในเส้นทางที่เลือก ผ่านการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลทั้งทางด้านการคิดเชิงคำนวณสำหรับเทคโนโลยีดิจิทัล โดยนักเรียนจะได้พัฒนาความเข้าใจในหลักการวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่รองรับเทคโนโลยีดิจิตอลทั้งหมด การสร้างทักษะของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้แนวคิดการเขียนโปรแกรมหลัก เพื่อให้พวกเขาสามารถเป็นผู้สร้างสรรค์เทคโนโลยีดิจิทัล ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผู้ใช้งานหรือผู้บริโภคเท่านั้น การออกแบบและพัฒนาผลลัพธ์ดิจิทัล โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการออกแบบอย่างมีคุณภาพที่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ดิจิทัลโซลูชั่น

 

6. A Warm Welcome

นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมจากกว่า 100 เชื้อชาติทั่วโลก ชาวนิวซีแลนด์ล้วนเป็นมิตรและพร้อมต้อนรับนักเรียนต่างชาติด้วยความอบอุ่นและความเข้าใจ ตามคำกล่าวของชาวเมารีที่ว่า “Manaakitanga” แปลว่า การเคารพและดูแลผู้ที่อยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจ มีน้ำใจ เอื้ออาทรและให้เกียรติซึ่งกันและกัน

 

7. Learn in English

นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร นอกจากนักเรียนจะได้ฝึกภาษาอังกฤษจากบทเรียนในห้องเรียนแล้ว ยังมีโอกาสฝึกภาษาอังกฤษผ่านการพูดคุยกับเพื่อนๆ คุณครู โฮมสเตย์ รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ซึ่งช่วยเสริมสร้างหลักการคิดเป็นภาษาอังกฤษและเพิ่มโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษที่มากขึ้นอีกด้วย

 

8. Work while you study

เมื่อนักเรียนลงเรียนในสถาบันประเภทที่ 1 ของนิวซีแลนด์ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของนิวซีแลนด์ (Immigration New Zealand) อนุญาตให้นักเรียน นักศึกษาที่มาเรียนที่นิวซีแลนด์สามารถทำงานล่วงเวลา (part-time) ได้ไม่เกิน 20 ชม.ต่อสัปดาห์ในระหว่างการศึกษา โดยจะอนุมัติ Work Permit ให้ตามเงื่อนไขด้านหลักสูตรและระยะเวลาที่ลงทะเบียนเรียน รวมถึงหลายหลักสูตรในระดับอุดมศึกษายังบังคับให้นักเรียนฝึกงานแบบ Paid Internship คือนักเรียนจะได้ค่าจ้างจากการฝึกงานในสถานประกอบการนั้นๆอีกด้วย

 

9. Great Package for PhDs

นักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนในระดับ PhDs จะเสียค่าเล่าเรียนเท่ากับนักเรียนนิวซีแลนด์ราคาต่อปีประมาณ $NZ 7,000 – $NZ 8,000 หรือประมาณ 147,000 – 168,000 บาทต่อปี (ณ เรทเงิน 21 บาทต่อ 1 นิวซีแลนด์ดอลลาร์) และยังได้รับอนุญาตให้ทำงาน Full-time ได้ระหว่างระยะเวลาที่เรียนและมีโอกาสขอวีซ่าหลังจากเรียนจบเพื่อหางานได้อีก 3 ปี

 

10. Gain Life Skills

นอกจากจะนักเรียนจะได้ประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศแล้ว นักเรียนยังจะได้เรียนรู้และซึมซับการใช้ชีวิตแบบชาวนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน กระตือรือร้น ชอบผจญภัย มีความคิดสร้างสรรค์และเปิดกว้างกับความคิดใหม่ๆเสมอ การเรียนรู้และอยู่ร่วมกับชาวนิวซีแลนด์ทำให้นักเรียนซึมซับทัศนคติตามแบบฉบับของชาวกีวีทีละน้อยและนำแนวความคิดเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานเพื่อประโยชน์ของตนเองและสังคมต่อไป

 
ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

Plan your budget

อ่านต่อ

บริการของ Hearts & Minds

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept