ข้อมูล NZ - Hearts & Minds International Education

ข้อมูล NZ - ทำไมต้องเลือกเรียนที่นิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์

ทำไมต้องเลือกเรียนที่นิวซีแลนด์

ทำไมถึงต้องเลือกนิวซีแลนด์

1. World-Class Education

ระบบการศึกษานิวซีแลนด์มีมาตรฐานในระดับสากล มหาวิทยาลัยทั้ง 8 แห่งของนิวซีแลนด์อยู่ในอันดับ Top 3% ของโลก อีกทั้งนิวซีแลนด์ได้รับการจัดอันดับโดย The Economist, Intelligence Unit (Worldwide Educating for the Future Index), 2018 ให้เป็นอันดับที่ 1 ในการเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่อนาคต ด้วยความสามารถในการปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้เหมาะกับภาคอุตสาหกรรมและสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ความสามารถของครูและบุคคลากร นโยบายภาครัฐ ความร่วมมือร่วมใจกันของรัฐบาลและภาคเอกชน ความสามารถในการให้คำปรึกษาถึงอาชีพในอนาคตตั้งแต่ในระดับโรงเรียน และความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่แตกต่างแต่อยู่ด้วยกันได้อย่างลงตัว

 

2. A Better CV

วุฒิการศึกษาของนิวซีแลนด์เป็นวุฒิฯที่ได้รับการยอมในระดับสากล โดยการเรียนรู้จะเน้นไปที่ทักษะด้านความคิดอย่างเป็นระบบ ไม่ใช่แค่การท่องจำ นักเรียนจะได้ทำการทดลอง และนำเสนอแนวคิดใหม่ๆ รวมไปถึงการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในสาขาวิชาต่างๆ ไม่จะเป็น ศิลปะ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ตั้งแต่อายุยังน้อย พร้อมกันนี้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต่างๆ ยังร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าไปศึกษาและทดลองทำงานในระหว่างภาคเรียน เพื่อเสริมประสบการณ์และฝึกทักษะด้านการทำงานให้เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งครูของเราสามารถเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนได้ในอนาคตทั่วโลก การเรียนการสอนของนิวซีแลนด์ไม่ได้สอนเพื่อหลักทฤษฎีที่ใช้แต่ยังคำนึงถึงการนำมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อและการทำงานอีกด้วย การมาเรียนที่นิวซีแลนด์จึงเปรียบเสมือนใบเบิกทางสู่ความสำเร็จในอาชีพการงานที่ฝัน

 

3. Peace and Prosperity

นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่สงบสุขอันดับ 2 ของโลก (อ้างอิงจาก Global Peace Index,2018) การเรียนในประเทศนิวซีแลนด์นักเรียนจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สงบ การเมืองที่มีเสถียรภาพและยังเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการทุจริตคอรัปชั่นน้อยที่สุดในโลกอีกด้วย

 

4. Unbeatable Lifestyle

คนนิวซีแลนด์ให้ความสำคัญกับ Work-Life Balance คือการมีสมดุลในการทำงาน/การเรียนและการใช้ชีวิต นักเรียนมัธยมของนิวซีแลนด์เริ่มเรียนเวลาใกล้ 9 โมงเช้า เลิกเรียน 3 โมงเย็นและคนทำงานส่วนใหญ่จะเลิกงานไม่เกิน 5 โมงเย็น ซึ่งทำให้ชาวนิวซีแลนด์มีเวลาช่วงเย็นไปทำกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นออกกำลังกาย พาสุนัขไปเดิน ทำอาหาร ทำสวน ฯลฯ นอกจากนี้นิวซีแลนด์ยังมีอากาศบริสุทธ์ พื้นที่สีเขียวกระจายอยู่ทั่วแม้ในเมืองใหญ่ ธรรมชาติที่สมบูรณ์ทั้งภูเขาเขียวชอุ่ม ทะเลสาบสีฟ้าใสตัดวิวภูเขาราวกับภาพวาด และมีกิจกรรมผจญภัยให้เลือกทำอย่างหลากหลายในทุกๆวันเป็นไลฟ์สไตล์หลายคนใฝ่ฝัน

 

5. New Way of Learning

รัฐบาลนิวซีแลนด์มุ่งเน้นพัฒนาให้ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ช่วยให้นักเรียน/นักศึกษามีทักษะและความรู้และพร้อมในการเติบโตในเส้นทางที่เลือก ผ่านการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลทั้งทางด้านการคิดเชิงคำนวณสำหรับเทคโนโลยีดิจิทัล โดยนักเรียนจะได้พัฒนาความเข้าใจในหลักการวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่รองรับเทคโนโลยีดิจิตอลทั้งหมด การสร้างทักษะของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้แนวคิดการเขียนโปรแกรมหลัก เพื่อให้พวกเขาสามารถเป็นผู้สร้างสรรค์เทคโนโลยีดิจิทัล ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผู้ใช้งานหรือผู้บริโภคเท่านั้น การออกแบบและพัฒนาผลลัพธ์ดิจิทัล โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการออกแบบอย่างมีคุณภาพที่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ดิจิทัลโซลูชั่น

 

6. A Warm Welcome

นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมจากกว่า 100 เชื้อชาติทั่วโลก ชาวนิวซีแลนด์ล้วนเป็นมิตรและพร้อมต้อนรับนักเรียนต่างชาติด้วยความอบอุ่นและความเข้าใจ ตามคำกล่าวของชาวเมารีที่ว่า “Manaakitanga” แปลว่า การเคารพและดูแลผู้ที่อยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจ มีน้ำใจ เอื้ออาทรและให้เกียรติซึ่งกันและกัน

 

7. Learn in English

นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร นอกจากนักเรียนจะได้ฝึกภาษาอังกฤษจากบทเรียนในห้องเรียนแล้ว ยังมีโอกาสฝึกภาษาอังกฤษผ่านการพูดคุยกับเพื่อนๆ คุณครู โฮมสเตย์ รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ซึ่งช่วยเสริมสร้างหลักการคิดเป็นภาษาอังกฤษและเพิ่มโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษที่มากขึ้นอีกด้วย

 

8. Work while you study

เมื่อนักเรียนลงเรียนในสถาบันประเภทที่ 1 ของนิวซีแลนด์ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของนิวซีแลนด์ (Immigration New Zealand) อนุญาตให้นักเรียน นักศึกษาที่มาเรียนที่นิวซีแลนด์สามารถทำงานล่วงเวลา (part-time) ได้ไม่เกิน 20 ชม.ต่อสัปดาห์ในระหว่างการศึกษา โดยจะอนุมัติ Work Permit ให้ตามเงื่อนไขด้านหลักสูตรและระยะเวลาที่ลงทะเบียนเรียน รวมถึงหลายหลักสูตรในระดับอุดมศึกษายังบังคับให้นักเรียนฝึกงานแบบ Paid Internship คือนักเรียนจะได้ค่าจ้างจากการฝึกงานในสถานประกอบการนั้นๆอีกด้วย

 

9. Great Package for PhDs

นักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนในระดับ PhDs จะเสียค่าเล่าเรียนเท่ากับนักเรียนนิวซีแลนด์ราคาต่อปีประมาณ $NZ 7,000 – $NZ 8,000 หรือประมาณ 147,000 – 168,000 บาทต่อปี (ณ เรทเงิน 21 บาทต่อ 1 นิวซีแลนด์ดอลลาร์) และยังได้รับอนุญาตให้ทำงาน Full-time ได้ระหว่างระยะเวลาที่เรียนและมีโอกาสขอวีซ่าหลังจากเรียนจบเพื่อหางานได้อีก 3 ปี

 

10. Gain Life Skills

นอกจากจะนักเรียนจะได้ประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศแล้ว นักเรียนยังจะได้เรียนรู้และซึมซับการใช้ชีวิตแบบชาวนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน กระตือรือร้น ชอบผจญภัย มีความคิดสร้างสรรค์และเปิดกว้างกับความคิดใหม่ๆเสมอ การเรียนรู้และอยู่ร่วมกับชาวนิวซีแลนด์ทำให้นักเรียนซึมซับทัศนคติตามแบบฉบับของชาวกีวีทีละน้อยและนำแนวความคิดเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานเพื่อประโยชน์ของตนเองและสังคมต่อไป

 
ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

บริการของ Hearts & Minds

อ่านต่อ

Why study in Australia

อ่านต่อ

การทำงานเมื่อไปเรียนที่นิวซีแลนด์

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept