ข้อมูล - Hearts & Minds International Education

ข้อมูล - WHO WE ARE

WHO WE ARE

Hearts & Minds International Education Co., Ltd

เราเป็นบริษัทให้บริการแนะแนวและให้คำปรึกษานักเรียนที่สนใจศึกษาต่อต่างประเทศ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงปริญญาเอก รวมถึงหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษ Certificate หรือ Diploma ในหลากหลายสาขา ทั้งในประเทศนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และอังกฤษ ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 15 ปีโดยมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนได้รับคำแนะนำด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง เหมาะสม โดยยึดประโยชน์ของนักเรียนเป็นหลัก เราให้การดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิดตลอดระยะเวลาในการใช้ชีวิตในต่างประเทศ นอกจากนี้บริษัทของเรายังเป็น ENZ Recognised Agency ที่ได้รับการรับรองจาก Education New Zealand ซึ่งคือหน่วยงานรัฐบาลที่ดูแลเรื่องการศึกษาของนิวซีแลนด์อีกด้วย เราให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่สนใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ..

ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

High School in Canada

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ