ABOUT - Hearts & Minds International Education

ABOUT - WHO WE ARE

WHO WE ARE

Hearts & Minds International Education Co., Ltd

เราเป็นบริษัทให้บริการแนะแนวและให้คำปรึกษานักเรียนที่สนใจศึกษาต่อต่างประเทศ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงปริญญาเอก รวมถึงหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษ Certificate หรือ Diploma ในหลากหลายสาขา ทั้งในประเทศนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และอังกฤษ ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 15 ปีโดยมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนได้รับคำแนะนำด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง เหมาะสม โดยยึดประโยชน์ของนักเรียนเป็นหลัก เราให้การดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิดตลอดระยะเวลาในการใช้ชีวิตในต่างประเทศ นอกจากนี้บริษัทของเรายังเป็น ENZ Recognised Agency ที่ได้รับการรับรองจาก Education New Zealand ซึ่งคือหน่วยงานรัฐบาลที่ดูแลเรื่องการศึกษาของนิวซีแลนด์อีกด้วย เราให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่สนใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ..

ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

Why study in Australia

อ่านต่อ

High School Qualification

อ่านต่อ

Education System

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ